Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 32: Từ 676 – 共

Đánh giá bài viết

《共》的笔顺动画写字动画演示
《共》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 全家大小共三口人
 • Phồn thể –  全家大小共三口人
 • Pinyin – Quánjiā dàxiǎo gòng sānkǒurén.
 • Tiếng Bồi – choén cha ta xẻo cung san khẩu rấn.
 • Dịch tiếng Việt – Có ba người trong gia đình.
 • Dịch tiếng Anh – There are three people in my family altogether.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 昨天共售出了15辆车
 • Phồn thể – 昨天共售出了15輛車
 • Pinyin – Zuótiān gòng shòuchūle 15 liàng chē.
 • Tiếng Bồi – chúa then cung sâu chu lợ sứ ủ leng chưa.
 • Dịch tiếng Việt – Tổng cộng có 15 chiếc xe đã được bán vào ngày hôm qua.
 • Dịch tiếng Anh – A total of 15 cars were sold yesterday.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 32

Comments