Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 32: Từ 678 – 怕

Đánh giá bài viết

《怕》的笔顺动画写字动画演示
《怕》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 来,怕什么!
 • Phồn thể – 來,怕什麼!
 • Pinyin – Lái, pàshénme!
 • Tiếng Bồi – lái, pa sấn mơ
 • Dịch tiếng Việt – Đến đây, sợ gì chứ!
 • Dịch tiếng Anh – go on, be a devil!

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我们的儿子怕黑
 • Phồn thể – 我們的兒子怕黑
 • Pinyin – Wǒmen de érzi pà hēi.
 • Tiếng Bồi – ủa mân tợ ớ chự pa hây.
 • Dịch tiếng Việt – Con trai chúng tôi sợ bóng tối.
 • Dịch tiếng Anh – Our son is scared of the dark.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 32

Comments