Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 681 – 器

Đánh giá bài viết

 

《器》的笔顺动画写字动画演示
《器》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 过滤器是一种净化器
 • Phồn thể – 過濾器是一種淨化器
 • Pinyin – Guòlǜqì shì yìzhǒng jìnghuàqì.
 • Tiếng Bồi – cua luy chi sư i chủng chinh hoa chi.
 • Dịch tiếng Việt – Bộ lọc giúp thanh lọc.
 • Dịch tiếng Anh – Filtration is a purifying agent.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 报警器输出信号
 • Phồn thể – 報警器輸出信號
 • Pinyin – Bàojǐngqì shūchū xìnhào.
 • Tiếng Bồi – bao chỉnh chi su chu xin hao.
 • Dịch tiếng Việt – Báo thức phát ra tín hiệu.
 • Dịch tiếng Anh – The alarm emits a signal.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments