Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 682 – 品

Đánh giá bài viết

《品》的笔顺动画写字动画演示
《品》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 一件收藏品
 • Phồn thể – 一件收藏品
 • Pinyin – Yíjiàn shōucángpǐn
 • Tiếng Bồi – í chen sâu cháng pỉn.
 • Dịch tiếng Việt – Một bộ sưu tập
 • Dịch tiếng Anh – a collector‘s item

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 这是仿制品
 • Phồn thể – 這是仿製品
 • Pinyin – Zhè shì fǎngzhìpǐn.
 • Tiếng Bồi – chưa sư phảng chư pỉn.
 • Dịch tiếng Việt – Đây là hàng giả.
 • Dịch tiếng Anh – This is a fake.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments