Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 683 – 操

Đánh giá bài viết

《操》的笔顺动画写字动画演示
《操》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 体育课上,老师教了我们一套徒手操
 • Phồn thể – 體育課上,老師教了我們一套徒手操
 • Pinyin – Tǐyùkè shàng,lǎoshī jiāo le wǒmen yítào túshǒucāo.
 • Tiếng Bồi – thỉ duy khưa sang, lảo sư cheo lợ ủa mân í thao thú sẩu chao.
 • Dịch tiếng Việt – Giáo viên dạy chúng tôi một bài tập tự do trong môn giáo dục thể chất.
 • Dịch tiếng Anh – The teacher taught us a freehand drill in the physical education class.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 一名女侍者进来,操着蹩脚的英语拿走了它们的订单
 • Phồn thể – 一名女侍者進來,操著蹩腳的英語拿走了它們的訂單
 • Pinyin – Yìmíng nǚshì zhě jìnlái, cāozhe biéjiǎo de yīngyǔ názǒule tāmen de dìngdān.
 • Tiếng Bồi – i mính nủy sư chửa chin lái, chao chơ bía chẻo tợ inh dủy ná chẩu lợ tha mân tợ tinh tan.
 • Dịch tiếng Việt – Một cô phục vụ bước vào và nhận đơn đặt hàng bằng tiếng Anh ngớ ngẩn.
 • Dịch tiếng Anh – A waitress came and took their order in broken English.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments