Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 684 – 澡

Đánh giá bài viết

《澡》的笔顺动画写字动画演示
《澡》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 冲了澡以后我感觉好多了,精力充沛
 • Phồn thể – 衝了澡以後我感覺好多了,精力充沛
 • Pinyin – Chōngle zǎo yǐhòu wǒ gǎnjué hǎoduō le, jīnglìchōngpèi.
 • Tiếng Bồi – chung lợ cháo ỉ hâu úa cản chuế hảo tua lợ, chinh li chung pây.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi cảm thấy tốt và tràn đầy năng lượng hơn sau khi tắm.
 • Dịch tiếng Anh – That shower’s made me feel much better-as fresh as a daisy.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他洗完澡,正在用电吹风吹干头发
 • Phồn thể – 他洗完澡,正在用電吹風吹乾頭髮
 • Pinyin – Tā xǐwánzǎo,zhèngzài yòng diànchuīfēng chuīgān tóufa.
 • Tiếng Bồi – tha xỉ oán chảo, châng chai dung ten chuây phâng chuây can thấu pha
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đang sấy tóc bằng máy sấy sau khi tắm.
 • Dịch tiếng Anh – Having showered, he is drying his hair with an electric hair-drier.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments