Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 686 – 章

Đánh giá bài viết

《章》的笔顺动画写字动画演示
《章》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 工会已命令其成员按章工作
 • Phồn thể – 工會已命令其成員按章工作
 • Pinyin – Gōnghuì yǐ mìnglìng qí chéngyuán àn zhāng gōngzuò.
 • Tiếng Bồi – cung huây ỉ minh linh chí chấng doén an chang cung chua.
 • Dịch tiếng Việt – Công đoàn đã ra lệnh cho các thành viên của mình làm việc theo quy định.
 • Dịch tiếng Anh – The labor union has ordered its members to work-to-rule.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 这些旧章跟不上时代了,应当废除
 • Phồn thể – 這些舊章跟不上時代了,應當廢除
 • Pinyin – Zhèxiē jiùzhāng gēnbúshàng shídài le,yīngdāng fèichú.
 • Tiếng Bồi – chưa xia chiêu chang cân bú sang sứ tai lợ, inh tang phây chú.
 • Dịch tiếng Việt – Những hệ thống cũ này đã lỗi thời và cần được bãi bỏ.
 • Dịch tiếng Anh – These old systems are outdated and should be abolished.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments