Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 690 – 报

Đánh giá bài viết

《报》的笔顺动画写字动画演示
《报》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 谁言寸草心,报得三春晖
 • Phồn thể – 誰言寸草心,報得三春暉
 • Pinyin – Shéi yán cùncǎo xīn,bào dé sānchūn huī.
 • Tiếng Bồi – sấy dén chuân chảo xin, bao tứa san chuân huây.
 • Dịch tiếng Việt – Làm thế nào một ngọn cỏ có thể hồi sinh nhờ mặt trời mùa xuân?
 • Dịch tiếng Anh – How can a blade of grass return the favor of the spring sun?

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他报的价在我们的职权范围之内
 • Phồn thể – 他報的價在我們的職權範圍之內
 • Pinyin – Tā bào de jià zài wǒmen de zhíquánfànwéi zhīnèi.
 • Tiếng Bồi – tha bao tợ cha chai ủa mân tợ chứ choén phan uấy chư nây.
 • Dịch tiếng Việt – Giá anh ấy trích dẫn là trong thẩm quyền của chúng tôi.
 • Dịch tiếng Anh – The price he quoted was in our ball park.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments