Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 691 – 跑

Đánh giá bài viết

《跑》的笔顺动画写字动画演示
《跑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他跑着离开
 • Phồn thể – 他跑著離開
 • Pinyin – Tā pǎozhe líkāi.
 • Tiếng Bồi – tha pảo chơ lí khai.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta bỏ chạy.
 • Dịch tiếng Anh – He set off at a run.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他拼命地跑
 • Phồn thể – 他拼命地跑
 • Pinyin – Tā pīnmìng de pǎo.
 • Tiếng Bồi – tha pin minh tợ pảo.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy chạy trốn một cách tuyệt vọng.
 • Dịch tiếng Anh – He was running for dear life.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments