Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 692 – 商

Đánh giá bài viết

 

《商》的笔顺动画写字动画演示
《商》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 指定赞助商
 • Phồn thể – 指定贊助商
 • Pinyin – Zhǐdìng zànzhùshāng
 • Tiếng Bồi – chử tinh chan chu sang.
 • Dịch tiếng Việt – Nhà tài trợ chính thức
 • Dịch tiếng Anh – official sponsor

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我应该问问供应商
 • Phồn thể – 我應該問問供應商
 • Pinyin – Wǒ yīnggāi wènwèn gōngyìngshāng.
 • Tiếng Bồi – ủa inh cai uân uân cung inh sang.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi nên hỏi nhà cung cấp.
 • Dịch tiếng Anh – I need to check with my supplier.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments