Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 693 – 宿

Đánh giá bài viết

《宿》的笔顺动画写字动画演示
《宿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 给盆花换盆时,要留一些宿土
 • Phồn thể – 給盆花換盆時,要留一些宿土
 • Pinyin – Gěi pénhuā huàn pén shí,yào liú yìxiē sùtǔ.
 • Tiếng Bồi – cẩy pấn hoa hoan pấn sứ, dao liếu i xia su thủ.
 • Dịch tiếng Việt – Người ta nên giữ lại một phần đất gốc ban đầu xung quanh gốc hoa khi thay chậu.
 • Dịch tiếng Anh – One should save some original earth around the flower root when repotting it.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我宿醉了, 我宿醉了
 • Phồn thể – 重新盆栽時,應在花根周圍保存一些原始土壤
 • Pinyin – wŏ sùzuì le wŏ sùzuì le
 • Tiếng Bồi – ủa su chuây lợ ủa su chuây lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thấy nôn nao, bồn chồn.
 • Dịch tiếng Anh – And I have a hangover.I Have a hangover


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments