Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 694 – 予

Đánh giá bài viết

《予》的笔顺动画写字动画演示
《予》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 予应力钢丝
 • Phồn thể – 予應力鋼絲
 • Pinyin – yŭ yīnglì gāngsī
 • Tiếng Bồi – dủy inh li cang sư.
 • Dịch tiếng Việt – Dây thép dự ứng lực
 • Dịch tiếng Anh – reinforcement of wire.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 天气变化予测管
 • Phồn thể – 天氣變化予測管
 • Pinyin – tiānqì biànhuà yŭ cè guăn
 • Tiếng Bồi – then chi ben hoa dủy chưa quản.
 • Dịch tiếng Việt – Dự báo thời tiết
 • Dịch tiếng Anh – storm glass


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments