Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 695 – 预

Đánh giá bài viết

《预》的笔顺动画写字动画演示
《预》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 打感冒/ 破伤风预防针
 • Phồn thể – 打感冒/破傷風預防針
 • Pinyin – Dǎ gǎnmào/ pòshāngfēng yùfáng zhēn
 • Tiếng Bồi – tá cản mao/ pua sang phâng duy pháng chân
 • Dịch tiếng Việt – Bị cảm cúm / uốn ván
 • Dịch tiếng Anh – to have a flu/ tetanus jab

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 天花疫苗接种/ 破伤风预防针
 • Phồn thể – 天花疫苗接種/破傷風預防針
 • Pinyin – Tiānhuā yìmiáojiēzhòng/ pòshāngfēng yùfáng zhēn
 • Tiếng Bồi – then hoa i méo chia chung/ pua sang phâng duy pháng chân.
 • Dịch tiếng Việt – Tiêm phòng bệnh đậu mùa / tiêm phòng uốn ván
 • Dịch tiếng Anh – a vaccination against smallpox/ tetanus


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments