Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 696 – 舍

Đánh giá bài viết

《舍》的笔顺动画写字动画演示
《舍》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他在课堂上总是神不守舍
 • Phồn thể – 他在課堂上總是總是神不守舍
 • Pinyin – Tā zài kètáng shàng zǒngshì shénbùshǒushè.
 • Tiếng Bồi – tha chai khưa tháng sang chủng sư sấn bu sẩu sưa.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy luôn ở trong lớp.
 • Dịch tiếng Anh – He’s always drifting off in class.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 即使一分一秒她也舍不得浪费
 • Phồn thể – 即使一分一秒她也捨不得浪費
 • Pinyin – Jíshǐ yìfēn yìmiǎo tā yě shěbùde làngfèi.
 • Tiếng Bồi – chí sử i phân i mẻo tha dế sửa bu tợ lang phây.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy không muốn lãng phí bất cứ phút giây nào.
 • Dịch tiếng Anh – She didn’t want to waste even a second.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments