Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 698 – 兴

Đánh giá bài viết

 

《兴》的笔顺动画写字动画演示
《兴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 家和万事兴
 • Phồn thể – 家和萬事興
 • Pinyin – Jiā hé wànshì xīng.
 • Tiếng Bồi – cha hứa oan sư xinh.
 • Dịch tiếng Việt – Khi gia đình bên nhau, đó là hạnh phúc.
 • Dịch tiếng Anh – When the family is together, it stays together.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 兴天下之利,除天下之害
 • Phồn thể – 興天下之利,除天下之害
 • Pinyin – Xìng tiānxià zhī lì, chú tiānxià zhī hài.
 • Tiếng Bồi – xinh then xa chư li, chú then xa chư hai.
 • Dịch tiếng Việt – Người ta nên phát triển những gì có lợi cho thế giới và loại bỏ những gì gây hại cho thế giới.
 • Dịch tiếng Anh – One should develop what benefits the world and remove what harms the world.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments