Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 699 – 矛

Đánh giá bài viết

 

《矛》的笔顺动画写字动画演示
《矛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 装钢尖的矛
 • Phồn thể – 裝鋼尖的矛
 • Pinyin – zhuāng gāng jiān de máo
 • Tiếng Bồi – choang cang chen tợ máo.
 • Dịch tiếng Việt – Mũi nhọn bằng thép.
 • Dịch tiếng Anh – spears tipped with steel.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 吾盾即吾之矛。
 • Phồn thể – 吾盾即吾之矛
 • Pinyin – wú dùn jí wú zhī máo
 • Tiếng Bồi – ú tuân chí ú chư máo.
 • Dịch tiếng Việt – Khiên giáo là vũ khí của tôi.
 • Dịch tiếng Anh – My Shields is My Lances.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments