Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 700 – 橘

Đánh giá bài viết

《橘》的笔顺动画写字动画演示
《橘》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 橘恶性叶虫
 • Phồn thể – 橘惡性葉蟲
 • Pinyin – jú èxìng yèchóng
 • Tiếng Bồi – chúy ơ xinh dê chúng.
 • Dịch tiếng Việt – Lá cam.
 • Dịch tiếng Anh – Clitea metallica.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 越橘和蔓越橘
 • Phồn thể – 越橘和蔓越橘
 • Pinyin – yuèjú hé màn yuèjú
 • Tiếng Bồi – duê chúy hứa man duê chúy.
 • Dịch tiếng Việt – Quả việt quất và nam việt quất.
 • Dịch tiếng Anh – blueberry and cranberry


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments