Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 705 – 付

Đánh giá bài viết

《付》的笔顺动画写字动画演示
《付》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我付了大部分
 • Phồn thể – 我付了大部分
 • Pinyin – Wǒ fùle dàbùfèn
 • Tiếng Bồi – ủa phu lợ ta bu phân.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã trả hầu hết.
 • Dịch tiếng Anh – I paid the most

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 每人付5镑
 • Phồn thể – 每人付5鎊
 • Pinyin – Měirén fù 5 bàng
 • Tiếng Bồi – mẩy rấn phu ủ bang.
 • Dịch tiếng Việt – Nó có giá £5 một người.
 • Dịch tiếng Anh – it costs £5 a person


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments