Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 706 – 附

Đánh giá bài viết

《附》的笔顺动画写字动画演示
《附》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 数据表附在背面
 • Phồn thể – 數據表附在背面
 • Pinyin – Shùjù biǎo fù zài bèimiàn.
 • Tiếng Bồi – su chuy bẻo phu chai bây men.
 • Dịch tiếng Việt – Dữ liệu được đính kèm ở mặt sau.
 • Dịch tiếng Anh – Data tabulated overleaf.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 这姐俩每天胶附在一起,形影不离
 • Phồn thể – 這姐倆每天膠附在一起,形影不離
 • Pinyin – Zhè jiě liǎ měitiān jiāofù zài yìqǐ,xíngyǐngbùlí.
 • Tiếng Bồi – chưa chỉa lá mẩy then cheo phu chai i chỉ, xính ỉng bu lí.
 • Dịch tiếng Việt – Hai chị em luôn ở gần gũi với nhau.
 • Dịch tiếng Anh – The two sisters are always together.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments