Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 707 – 府

Đánh giá bài viết

《府》的笔顺动画写字动画演示
《府》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 新加坡总统府
 • Phồn thể – 新加坡總統府
 • Pinyin – xīnjiāpō zŏngtŏngfŭ
 • Tiếng Bồi – xin cha pua chủng thúng phủ.
 • Dịch tiếng Việt – Dinh Tổng thống Singapore
 • Dịch tiếng Anh – Office of the President

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 总统府庶务主管
 • Phồn thể –  總統府庶務主管
 • Pinyin – zŏngtŏngfŭ shùwù zhŭguăn
 • Tiếng Bồi – chủng thúng phủ su u chú quản.
 • Dịch tiếng Việt – Cán bộ tổng thống.
 • Dịch tiếng Anh – Comptroller of Household


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments