Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 708 – 凶

Đánh giá bài viết

《凶》的笔顺动画写字动画演示
《凶》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 俩人吵得很凶
 • Phồn thể – 倆人吵得很兇
 • Pinyin – Liǎrén chǎo de hěn xiōng.
 • Tiếng Bồi – lả rấn chảo tợ hẩn xung.
 • Dịch tiếng Việt – Hai người đang cãi nhau dữ dội.
 • Dịch tiếng Anh – The two men had a terrible quarrel.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 男孩们打斗得很凶
 • Phồn thể – 男孩們打鬥得很兇
 • Pinyin – Nánhái men dǎdòu de hěn xiōng.
 • Tiếng Bồi – nán hái mân tả tâu tợ hẩn xung.
 • Dịch tiếng Việt – Các chàng trai đã chiến đấu quyết liệt.
 • Dịch tiếng Anh – The boys fought furiously.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments