Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 33: Từ 710 – 遇

Đánh giá bài viết

《遇》的笔顺动画写字动画演示
《遇》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他怀才不遇,感到非常怃然
 • Phồn thể –  他懷才不遇,感到非常憮然
 • Pinyin – Tā huáicái búyù,gǎndào fēicháng wǔrán.
 • Tiếng Bồi – tha hoái chái bu duy, cản tao phây cháng ủ rán.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy rất chán nản, vì tài năng của anh ấy không được người khác công nhận.
 • Dịch tiếng Anh – he is very depressed, because his talents are not recognized by others.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他一到公司就被给予厚遇
 • Phồn thể – 他一到公司就被給予厚遇
 • Pinyin – Tā yídào gōngsī jiù bèi jǐyǔ hòuyù.
 • Tiếng Bồi – tha í tao cung sư chiêu bây chí dủy hâu duy.
 • Dịch tiếng Việt – Ngay khi gia nhập công ty, anh ấy đã được mọi người chiếu cố.
 • Dịch tiếng Anh – As soon as he joined the company, he was given favourable treatment.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 33

Comments