Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 34: Từ 712 – 建

Đánh giá bài viết
《建》的笔顺动画写字动画演示
《建》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 去年建
 • Phồn thể: 那樓是去年建的。
 • Pinyin: Nà lóu shì qùnián jiàn de.
 • Tiếng Bồi – na lấu sư chuy nén chen tợ.
 • Dịch tiếng Việt – Tòa nhà đó được xây dựng vào năm ngoái.
 • Dịch tiếng Anh: That block was built last year.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 车库是后来才建的。
 • Phồn thể: 車庫是後來才建的。
 • Pinyin – Chēkù shì hòulái cái jiàn de.
 • Tiếng Bồi: chưa khu sư hâu lái chái chen tợ.
 • Dịch tiếng Việt: Nhà để xe được xây dựng sau đó.
 • Dịch tiếng Anh: The garage was built on later.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 34

Comments