Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 34: Từ 713 – 健

Đánh giá bài viết

《健》的笔顺动画写字动画演示
《健》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 这位穿便服的警察身手骁健。
 • Phồn thể: 這位法官穿便服的警察身手驍健。
 • Pinyin: Zhè wèi fǎguān chuān biànfú de jǐngchá shēnshǒu xiāo jiàn.
 • Tiếng Bồi – chưa uây phả quan choan ben phú tợ chỉnh chá sân sẩu xeo chen.
 • Dịch tiếng Việt – Người cảnh sát mặc thường phục trông rất khỏe khoắn.
 • Dịch tiếng Anh: The police officer in his casual clothes is very brave.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 极
 • Phồn thể: 極性共價健
 • Pinyin: Jíxìng gòng jià jiàn
 • Tiếng Bồi – chí xinh cung cha chen.
 • Dịch tiếng Việt – Cực, cộng hóa trị, liên kết.
 • Dịch tiếng Anh: Polar covalent bond.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 34

Comments