Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 34: Từ 714 – 廷

Đánh giá bài viết

《廷》的笔顺动画写字动画演示
《廷》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 廷胡索索酸水舍酶
 • Pinyin: Tíng hú suǒsuǒ suān shuǐ shě méi
 • Tiếng Bồi – thính hu súa sủa soan suấy sửa mấy.
 • Dịch tiếng Việt – Nước enzymenzyme.
 • Dịch tiếng Anh: fumarate hydratase

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 麻辣火锅
 • Phồn thể: 廷園麻辣魚頭火鍋
 • Pinyin: Tíng yuán málà yú tóu huǒguō
 • Tiếng Bồi – thính doén má la dúy thấu hủa cua.
 • Dịch tiếng Việt – Lẩu cá cay.
 • Dịch tiếng Anh: Ting Yuan Fish Head Hotpot


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 34

Comments