Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 34: Từ 717 – 肖

Đánh giá bài viết

《肖》的笔顺动画写字动画演示
《肖》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 罗马像画体现一系列传统罗马十分珍视美德
 • Phồn thể: 羅馬肖像畫體現了多種傳統上羅馬人十分珍視的美德。
 • Pinyin: Luómǎ xiàoxiànghuà tǐxiànle duōzhǒng chuántǒng shàng luómǎ rén shífēn zhēnshì dì měidé.
 • Tiếng Bồi: lúa mả xeo xeng hoa thỉ xen lợ tua chủng choén thủng sang lúa mả rấn sứ phân chân sư ti mẩy tứa.
 • Dịch tiếng Việt: Chân dung La Mã thể hiện một loạt các đức tính truyền thống được người La Mã ấp ủ.
 • Dịch tiếng Anh: Roman portraits embodied a set of virtues traditionally valued by the Roman people.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 肖!哦,上帝,肖!
 • Phồn thể: 肖!哦,上帝,肖!
 • Pinyin: Xiào! Ó, shàngdì, xiào!
 • Tiếng Bồi: xeo! úa, sang ti xeo!
 • Dịch tiếng Việt: Ôi! Chúa ơi!
 • Dịch tiếng Anh: Shaw!Oh,God,Shaw!


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 34

Comments