Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 34: Từ 718 – 消

Đánh giá bài viết

《消》的笔顺动画写字动画演示
《消》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 那
 • Phồn thể: 那自不消說
 • Pinyin: Nà zì bùxiāo shuō
 • Tiếng Bồi: na chư bu xeo sua.
 • Dịch tiếng Việt:  Nó đi mà không nói gì.
 • Dịch tiếng Anh: that goes without saying

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 您费心努力
 • Phồn thể: 您不消費心,我會努力做好。
 • Pinyin: Nín bù xiāofèi xīn, wǒ huì nǔlì zuò hǎo.
 • Tiếng Bồi: nín bu xeo phây xin, ủa huây nủ li chua hảo.
 • Dịch tiếng Việt: Ngài muốn kiếm tiền, tôi sẽ cố gắng hết sức.
 • Dịch tiếng Anh: Don’t worry, I will try my best.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 34

Comments