Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 34: Từ 719 – 息

Đánh giá bài viết

《息》的笔顺动画写字动画演示
《息》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他们24小时营业不休
 • Phồn thể: 他們全天24小時營業,週末不休息。
 • Pinyin: Tāmen quán tiān 24 xiǎoshí yíngyè, zhōumò bù xiūxí.
 • Tiếng Bồi: tha mân choén then ơ sứ sư xẻo sứ ính dê, châu mua bu xiêu xí.
 • Dịch tiếng Việt: Họ mở cửa 24 giờ một ngày và không nghỉ ngơi vào cuối tuần.
 • Dịch tiếng Anh: They’re open 24 hoursseven days a week.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 不得不休一会儿不然就要崩溃
 • Phồn thể: 她不得不休息一會兒,不然她就要崩潰了。
 • Pinyin: Tā bùdébù xiūxi yíhuìr, bùrán tā jiùyào bēngkuìle.
 • Tiếng Bồi: tha bu tứa bu xiêu xi í huây, bu rán tha chiêu dao bâng khuây lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy cần phải nghỉ ngơi một lúc, nếu không cô ấy sẽ gục mất.
 • Dịch tiếng Anh: She had to get some rest or she was going to fall apart.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 34

Comments