Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 34: Từ 722 – 展

Đánh giá bài viết

《展》的笔顺动画写字动画演示
《展》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 大型艺术
 • Phồn thể: 大型藝術展
 • Pinyin: Dàxíng yìshù zhǎn
 • Tiếng Bồi: ta xinh i su chản.
 • Dịch tiếng Việt:  Triển lãm nghệ thuật quy mô lớn.
 • Dịch tiếng Anh: large-scale art exhibition

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 一现代艺术
 • Phồn thể: 一場現代藝術展
 • Pinyin: Yīchǎng xiàndài yìshù zhǎn
 • Tiếng Bồi: i chảng xen tai i su chản.
 • Dịch tiếng Việt:  Triển lãm nghệ thuật hiện đại.
 • Dịch tiếng Anh: an exhibition of modern art


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 34

Comments