Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 34: Từ 723 – 畏

Đánh giá bài viết

《畏》的笔顺动画写字动画演示
《畏》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我害怕感觉望而生
 • Phồn thể: 我害怕他,感覺他令人望而生畏。
 • Pinyin: Wǒ hàipà tā, gǎnjué tā lìng rén wàng’érshēngwèi.
 • Tiếng Bồi: ủa hai pa tha, cản chuế tha linh rấn oang ớ sâng uây.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi sợ anh ta, và điều đó làm anh ta cảm thấy chán nản.
 • Dịch tiếng Anh: I’am afraid of him.The sight of him freezes me in fear.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 畏问者耻于学
 • Phồn thể: 畏問者恥於學
 • Pinyin: wèi wènzhĕ chĭ yú xué
 • Tiếng Bồi: uây uân chứa chử dúy xuế.
 • Dịch tiếng Việt: Cảm thấy xấu hổ khi đặt câu hỏi trong việc học.
 • Dịch tiếng Anh: He who is afraid of asking is ashamed of learning


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 34

Comments