Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 34: Từ 726 – 齐

Đánh giá bài viết

《齐》的笔顺动画写字动画演示
《齐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 晚宴已经准备大概
 • Phồn thể: 晚宴已經準備得大概齊了。
 • Pinyin: Wǎnyàn yǐjīng zhǔnbèi dé dàgài qíle.
 • Tiếng Bồi: oản den ỉ chinh chuẩn bây tứa ta cai chí lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Bữa tối gần như đã sẵn sàng.
 • Dịch tiếng Anh: The dinner is almost ready.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我故宫历史大概了解一下
 • Phồn thể: 我把故宮的歷史大概齊地了解了一下。
 • Pinyin: Wǒ bǎ gùgōng de lìshǐ dàgài qí de liǎojiěle yīxià.
 • Tiếng Bồi: úa bả cu cung tợ li sử ta cai chí tợ léo chỉa lợ i xa.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi có sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử của Tử Cấm Thành.
 • Dịch tiếng Anh: I have got a general idea about the history of the Forbidden City.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 34

Comments