Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 34: Từ 727 – 挤

Đánh giá bài viết

《挤》的笔顺动画写字动画演示
《挤》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他时间英语
 • Phồn thể: 他擠時間學英語。
 • Pinyin: Tā jǐ shíjiān xué yīngyǔ.
 • Tiếng Bồi: tha chỉ sứ chen xuế inh dủy.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy dành thời gian để học tiếng anh.
 • Dịch tiếng Anh: He made time to study English.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我们一起取暖
 • Phồn thể: 我們擠在一起取暖
 • Pinyin: Wǒmen  zài yìqǐ qǔnuǎn
 • Tiếng Bồi: ủa mân chỉ chai i chỉ cú noản.
 • Dịch tiếng Việt: Chúng tôi rúc vào nhau để giữ ấm.
 • Dịch tiếng Anh: we huddled together for warmth


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 34

Comments