Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 34: Từ 730 – 曾

Đánh giá bài viết

《曾》的笔顺动画写字动画演示
《曾》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 使自己高兴
 • Phồn thể: 她曾使自己不高興。
 • Pinyin: Tā céng shǐ zìjǐ bù gāoxìng.
 • Tiếng Bồi: tha chấng sử chư chỉ bu cao xinh.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy đã rất buồn.
 • Dịch tiếng Anh: She had got herself all hot and bothered.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我们工作24小时
 • Phồn thể: 我們曾一天工作24小時。
 • Pinyin: Wǒmen céng yītiān gōngzuò 24 xiǎoshí.
 • Tiếng Bồi: ủa mân chấng i then cung chua ơ sứ sư xẻo sứ.
 • Dịch tiếng Việt: Chúng tôi làm việc 24 giờ một ngày.
 • Dịch tiếng Anh: We were working 24 hours a day.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 34

Comments