Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 34: Từ 731 – 增

Đánh giá bài viết

《增》的笔顺动画写字动画演示
《增》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 随着经济发展这个国家国力与日俱
 • Phồn thể: 隨著經濟的發展,這個國家的國力與日俱增。
 • Pinyin: Suízhe jīngjì de fāzhǎn,zhège guójiā de guólì yǔrìjùzēng.
 • Tiếng Bồi: suấy chơ chinh chi tợ pha chản, chưa cơ cúa cha tợ cúa li dủy rư chuy châng.
 • Dịch tiếng Việt: Khi nền kinh tế phát triển, tiềm lực đất nước đang tăng lên từng ngày.
 • Dịch tiếng Anh: As the economy develops, the country is getting stronger day by day.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 结就是责任了一挂累
 • Phồn thể: 結了婚就是多了一種責任,增了一份掛累。
 • Pinyin: Jiéle hūn jiùshì duōle yīzhǒng zérèn, zēngle yī fèn guà lěi.
 • Tiếng Bồi: chía lợ huân chiêu sư tua lợ i chủng chứa rân, châng lợ i phân qua lẩy.
 • Dịch tiếng Việt: Hôn nhân là trách nhiệm và cũng làmột gánh nặng.
 • Dịch tiếng Anh: Getting married means you have one more responsibility and more things to care about.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 34

Comments