Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 34: Từ 732 – 免

Đánh giá bài viết

《免》的笔顺动画写字动画演示
《免》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 知道不了挨打
 • Phồn thể: 他知道他免不了挨打。
 • Pinyin: Tā zhīdào tā miǎnbule āidǎ.
 • Tiếng Bồi: tha chư tao tha mẻn bu lợ ai tả.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy biết mình chắc chắn sẽ bị đánh.
 • Dịch tiếng Anh: He knew he was in for a licking.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这里可以租金
 • Phồn thể: 我住在這裡可以免交租金。
 • Pinyin: Wǒ zhù zài zhèlǐ kěyǐ miǎn jiāo zūjīn.
 • Tiếng Bồi: ủa chu chai chưa lỉ khửa í mẻn cheo chu chin.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi sống ở đây mà không cần trả tiền thuê.
 • Dịch tiếng Anh: I can live here rentfree.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 34

Comments