Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 34: Từ 734 – 象

Đánh giá bài viết

《象》的笔顺动画写字动画演示
《象》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 吃掉了
 • Phồn thể: 他走象,吃掉了卒。
 • Pinyin: Tā zǒu xiàng, chī diàole zú.
 • Tiếng Bồi: tha chẩu xeng, chư teo lợ chú.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ta đi như một con voi, ăn rồi cầm mọi thứ.
 • Dịch tiếng Anh: He moved his bishop to take the pawn.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 对角线
 • Phồn thể: 像只能走對角線。
 • Pinyin: Xiàng zhǐ néng zǒu duì jiǎo xiàn.
 • Tiếng Bồi: xeng chử nấng chẩu tuây chẻo xen.
 • Dịch tiếng Việt: Voi chỉ có thể đi bộ theo đường chéo.
 • Dịch tiếng Anh: The bishop moves on the diagonals.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 34

Comments