Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 35: Từ 741 – 鸡

Đánh giá bài viết

 

《鸡》的笔顺动画写字动画演示
《鸡》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 她
 • Phồn thể: 她把雞拔毛去骨。
 • Pinyin: Tā bǎ  bá máo qù gǔ.
 • Tiếng Bồi: tha bả chi bá máo chuy củ.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy nhổ lông và làm thịt con gà.
 • Dịch tiếng Anh: She pulled the chicken and deboned it.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 特别白斩
 • Phồn thể: 我特別愛吃白斬雞。
 • Pinyin: Wǒ tèbié ài chī báizhǎnjī.
 • Tiếng Bồi: ủa thưa bía ai chư bái chản chi.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi đặc biệt thích ăn thịt gà trắng băm nhỏ.
 • Dịch tiếng Anh: I like eating boiled chicken very much.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 35

Comments