Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 35: Từ 743 – 虽

Đánh giá bài viết

《虽》的笔顺动画写字动画演示
《虽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 肉体灵魂永生
 • Phồn thể: 肉體雖亡,靈魂永生。
 • Pinyin: Ròutǐ suī wáng, línghún yǒngshēng.
 • Tiếng Bồi: râu thỉ suây oáng, lính huấn dủng sâng.
 • Dịch tiếng Việt: Xác thịt chết đi nhưng linh hồn sống mãi mãi.
 • Dịch tiếng Anh: The soul lives after the body dies.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 虽身居海外,张教授情系故园。
 • Phồn thể: 雖身居海外,張教授情系故園。
 • Pinyin: Suī shēn jū hǎiwài, zhāng jiàoshòu qíng xì gùyuán.
 • Tiếng Bồi: suây sân chuy hải oai, chang cheo sâu chính xi cu doén.
 • Dịch tiếng Việt: Mặc dù sống ở nước ngoài, giáo sư Trương vẫn nhớ quê hương của mình.
 • Dịch tiếng Anh: Though living abroadProfessor Zhang still thinks about his hometown.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 35

Comments