Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 35: Từ 745 – 般

Đánh giá bài viết

《般》的笔顺动画写字动画演示
《般》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 很般配的一對
 • Pinyin: Hěn bānpèi de yī duì
 • Tiếng Bồi: hẩn ban pây tợ i tuây.
 • Dịch tiếng Việt: Trận đấu diễn ra rất tốt.
 • Dịch tiếng Anh: to bemake a good match

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 像奴隶工作
 • Phồn thể: 像奴隸般工作
 • Pinyin: Xiàng núlìbān gōngzuò
 • Tiếng Bồi: xeng nú li ban cung chua.
 • Dịch tiếng Việt: Làm việc như một nô lệ.
 • Dịch tiếng Anh: to work like a slave


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 35

Comments