Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 35: Từ 747 – 迎

Đánh giá bài viết

 

《迎》的笔顺动画写字动画演示
《迎》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 访问尤其父母来到学校
 • Phồn thể: 訪問者,尤其是父母,不歡迎來到學校。
 • Pinyin: Fǎngwèn zhě, yóuqí shì fùmǔ, bù huānyíng lái dào xuéxiào.
 • Tiếng Bồi: phảng uân chửa, dấu chí sư phu mủ, bu hoan ính lái tao xuế xeo.
 • Dịch tiếng Việt: Du khách, đặc biệt là phụ huynh, không được chào đón đến trường.
 • Dịch tiếng Anh: Visitorsparticularly parentswere not welcomed in school.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 鞠躬
 • Phồn thể: 他鞠躬迎她入內。
 • Pinyin: Tā jūgōng yíng tā rù nèi.
 • Tiếng Bồi: tha chu cung ính tha ru nây.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy cúi đầu mời cô ấy vào trong.
 • Dịch tiếng Anh: He bowed her in.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 35

Comments