Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 35: Từ 748 – 氏

Đánh giá bài viết

《氏》的笔顺动画写字动画演示
《氏》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 赫兹射线
 • Phồn thể: 赫茲氏射線
 • Pinyin: Hèzī shì shèxiàn
 • Tiếng Bồi: hưa chư sư sưa xen.
 • Dịch tiếng Việt: Nhà vật lý Hertz.
 • Dịch tiếng Anh: hertzian rays.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 尼绥螨
 • Phồn thể: 尼氏真綏蟎
 • Pinyin: Ní shì zhēn suī mǎn
 • Tiếng Bồi: ní sư chân suây mản.
 • Dịch tiếng Việt: Sán sơ mít.
 • Dịch tiếng Anh: Euseius nicholsi.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 35

Comments