Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 35: Từ 749 – 纸

Đánh giá bài viết

 

《纸》的笔顺动画写字动画演示
《纸》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 打印使
 • Phồn thể: 打印紙使完了。
 • Pinyin: Dǎyìn zhǐ shǐ wánliǎo.
 • Tiếng Bồi: tả in chứ sử oán lẻo.
 • Dịch tiếng Việt: Giấy đã hết.
 • Dịch tiếng Anh: The printing paper has run out.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 纸散落了一地。
 • Phồn thể: 紙散落了一地。
 • Pinyin: Zhǐ sànluòle yí dì.
 • Tiếng Bồi: chử san lua lợ í ti.
 • Dịch tiếng Việt: Giấy vương vãi khắp nơi.
 • Dịch tiếng Anh: Paper was spilled all over the ground.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 35

Comments