Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 35: Từ 751 – 永

Đánh giá bài viết

《永》的笔顺动画写字动画演示
《永》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 乌鸦不复
 • Phồn thể: 烏鴉說,永不復還!
 • Pinyin: Wūyā shuō, yǒngbú fù huán!
 • Tiếng Bồi: u da sua, dủng bú phu hoán!
 • Dịch tiếng Việt: Con quạ nói, đừng bao giờ trở về!
 • Dịch tiếng Anh: Quoth the raven, nevermore!

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 傲慢
 • Phồn thể: 傲慢和溫雅,永難住一處。
 • Pinyin: Àomàn hé wēnyǎ, yǒng nán zhù yī chù
 • Tiếng Bồi: ao man hứa uân dả, dủng nán chu i chu.
 • Dịch tiếng Việt: Kiêu ngạo và hiền lành, không bao giờ cùng xuất hiện ở một nngười.
 • Dịch tiếng Anh: Pride and grace dwelt never in one place.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 35

Comments