Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 35: Từ 752 – 泳

Đánh giá bài viết

 

《泳》的笔顺动画写字动画演示
《泳》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 自由
 • Phồn thể: 你會自由泳嗎?
 • Pinyin: Nǐ huì zìyóuyǒng ma?
 • Tiếng Bồi: nỉ huây chư dấu dủng ma?
 • Dịch tiếng Việt: Bạn có thể bơi tự do không?
 • Dịch tiếng Anh: Can you swim the crawl?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 学习自由蝶泳
 • Phồn thể: 她在學習自由泳和蝶泳。
 • Pinyin: Tā zài xuéxí zìyóuyǒng hé diéyǒng.
 • Tiếng Bồi: tha chai xuế xí chư dấu dủng hứa tía dủng.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy đang học bơi tự do và bơi bướm.
 • Dịch tiếng Anh: She is learning how to swim the crawl and the butterfly.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 35

Comments