Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 35: Từ 757 – 图

Đánh giá bài viết

《图》的笔顺动画写字动画演示
《图》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 一时痛快
 • Phồn thể: 圖一時痛快
 • Pinyin: Tú yīshí tòngkuài
 • Tiếng Bồi: thú i sứ thung khoai.
 • Dịch tiếng Việt: Hình ảnh hạnh phúc.
 • Dịch tiếng Anh: seek momentary gratification

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 再复杂线路哥哥
 • Phồn thể: 再复雜的線路圖哥哥都能看懂。
 • Pinyin: Zài fùzá de xiànlù tú gēgē dōu néng kàn dǒng.
 • Tiếng Bồi: chai phu chá tợ xen lu thú cưa cưa tâu nấng khan tủng.
 • Dịch tiếng Việt: Dù bản đồ đường có phức tạp đến đâu, anh trai tôi cũng có thể hiểu được.
 • Dịch tiếng Anh: My brother can understand the most complicate circuit diagrams.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 35

Comments