Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 35: Từ 764 – 享

Đánh giá bài viết

 

《享》的笔顺动画写字动画演示
《享》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 清福
 • Phồn thể: 你該享清福了。
 • Pinyin: Nǐ gāi xiǎngqīngfúle.
 • Tiếng Bồi: nỉ cai xẻng chinh phú lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Bạn xứng đáng được hạnh phúc.
 • Dịch tiếng Anh: You ought to enjoy a quiet life.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 享勃尔关系
 • Phồn thể: 享勃爾關係
 • Pinyin: Xiǎng bó ěr guānxì
 • Tiếng Bồi: xẻng búa ở quan xi.
 • Dịch tiếng Việt: Quan hệ khiêm tốn.
 • Dịch tiếng Anh: Humble relation.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 35

Comments