Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 35: Từ 765 – 熟

Đánh giá bài viết

《熟》的笔顺动画写字动画演示
《熟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 北京
 • Phồn thể: 他對北京很熟。
 • Pinyin: Tā duì Běijīng hěn shú.
 • Tiếng Bồi: tha tuây bẩy chinh hẩn sú.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy rất thân thuộc  Bắc Kinh.
 • Dịch tiếng Anh: He knows Beijing well.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他变成熟了。
 • Phồn thể: 他變成熟了。
 • Pinyin: Tā biàn chéngshúle.
 • Tiếng Bồi: tha ben chấng sú lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy đã trưởng thành.
 • Dịch tiếng Anh: He’s become quite grown up.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 35

Comments