Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 766 – 坚

Đánh giá bài viết

《坚》的笔顺动画写字动画演示
《坚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 坚向飞行道
 • Phồn thể: 堅向飛行道
 • Pinyin: Jiān xiàng fēixíng dào
 • Tiếng Bồi: chen xeng phây xính tao.
 • Dịch tiếng Việt: Đường bay ổn định.
 • Dịch tiếng Anh: vertical flight path.

Ví dụ 2:

 • Giản thể : 菠萝
 • Phồn thể: 菠蘿堅質蚧
 • Pinyin: Bōluó jiān zhì jiè
 • Tiếng Bồi: bua lúa chen chư chia.
 • Dịch tiếng Việt: Công ty quy mô dứa.
 • Dịch tiếng Anh: pineapple scale.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments