Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 767 – 紧

Đánh giá bài viết

《紧》的笔顺动画写字动画演示
《紧》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 绳索紧了。
 • Phồn thể: 繩索緊了。
 • Pinyin: Shéngsuǒ jǐnle.
 • Tiếng Bồi: sấng súa chỉn lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Dây thừng quấn chặt.
 • Dịch tiếng Anh: The rope tightened.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 绳子
 • Phồn thể: 繩子拉得很緊。
 • Pinyin: Shéngzi lā de hěn jǐn.
 • Tiếng Bồi: sấng chự la tợ hấn chỉn.
 • Dịch tiếng Việt: Sợi dây thừng thật chặt.
 • Dịch tiếng Anh: The rope was tautly stretched.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments