Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 36: Từ 768 – 览

Đánh giá bài viết

 

《览》的笔顺动画写字动画演示
《览》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他们合编
 • Phồn thể: 他們合編了一本要覽。
 • Pinyin: Tāmen hé biānle yī běn yào lǎn.
 • Tiếng Bồi: tha mân hứa ben lợ i bẩn dao lản.
 • Dịch tiếng Việt: Họ biên soạn một bản tóm tắt.
 • Dịch tiếng Anh: They co-edited a general survey.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 仪表览别器
 • Phồn thể: 儀表覽別器
 • Pinyin: Yíbiǎo lǎn bié qì
 • Tiếng Bồi: í béo lản bía chi.
 • Dịch tiếng Việt: Trình duyệt nhạc cụ.
 • Dịch tiếng Anh: instrument discriminator.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 36

Comments